Beste klant,

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt

Lees de volgende belangrijke informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die van kracht wordt op 25 mei 2018.

De GDPR is een nieuwe reeks voorschriften die bedoeld zijn om consumenten meer macht te geven over hun persoonlijke gegevens; hen in staat stellen om hun gegevens te bekijken en bij te werken, de verwerking van hun gegevens te beperken en strikte richtlijnen voor gebruikersrechten vast te stellen. De GDPR heeft een wereldwijde invloed op alle Europese verkopers, plus elk bedrijf dat verkoopt aan klanten in Europa of de activiteiten van Europese ingezetenen (EER) bijhoudt.

Bij Vita Cosmetics nemen we beveiliging serieus. Onze gegevens worden veilig gehost in Nederland. Datacenter ‘’Hostnet’’ heeft de gegevens veilig opgeslagen in een hoogwaardig datacenter in Nederland. Hostnet heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om zich klaar te stomen voor de AVG. Hostnet heeft de GDPR-richtlijnen gevolgd voor het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van persoonlijke gegevens. Hostnet maakt gebruik van beveiligde gegevensservers die zijn gebaseerd in Nederland en alle gevoelige gegevens worden overgedragen via een beveiligd HTTPS-protocol.

In onze online Prestashop winkel hebben wij een speciale module voor de GDPR richtlijnen. U kunt middels deze module uw gegevens inzien en wijzigen.​ (meer hierover in het hoofdstuk Inzage en wijzigen van uw gegevens). Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vita Cosmetics acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Uw betaling aan Vita Cosmetics verloopt via Mollie. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Mollie van groot belang. Mollie neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van Mollie, is een Responsible Disclosure Policy beschikbaar gesteld.

Via MyParcel en PostNL worden uw pakketten verzonden. MyParcel beschermt uw gegevens. Myparcel neemt de bescherming van de gegevens zeer serieus. De afgelopen tijd hebben zij hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft je als persoon meer privacyrechten en als webshophouder meer verantwoordelijkheden.

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u meer inzicht te kunnen bieden in de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken. Wij hebben met de betreffende partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • ·        wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • ·        wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • ·        wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • ·        wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • ·        wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Vita Cosmetics is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoons-gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-05-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken voor ons bestelproces en de levering van onze producten de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • ·        NAW gegevens
 • ·        Telefoonnummer
 • ·        Factuuradres
 • ·        Evt. apart verzendadres
 • ·        Emailadres
 • ·        Betalingsgegevens
 • ·        IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikers-naam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze pagina gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per post, per e-mail, via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Cookies

Onze webwinkel maakt alleen gebruik van cookies die essentieel zijn voor het functioneren van onze website/webshop. Dit zijn de standaard cookies die Prestashop gebruikt (voor het bestelproces/accounts) deze mogen gebruikt worden zonder een extra cookie melding op de site en toestemming van de bezoeker.

Google Analytics

Wij hebben besloten om in verband met de nieuwe privacy regelgeving geen gebruik meer te maken van google analytics. Als dit in de toekomst verandert, zullen wij u daar vooraf van op de hoogte brengen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij werken over de hele site met een SSL versleutelde verbinding, zodat ook uw gegevens met het invullen van het contactformulier of de aanvraag van de nieuwsbrief beveiligd worden verstuurd.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt door in uw account in te loggen uw gegevens in zien, wijzigen. U hebt het recht om de gegevens die u op onze site hebt ingegeven te allen tijde op te vragen. Klik op ‘Mijn data exporteren’ in mijn persoonsgegevens om automatisch een kopie van uw persoonsgegevens te downloaden in een PDF- of CSV-bestand. U hebt het recht om alle persoonlijke informatie op de pagina ‘Mijn account’ te wijzigen. In geval van vragen over de rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via onze contactpagina. We zullen uw verzoek bespreken en u zo snel mogelijk antwoorden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Vita Cosmetics

Patio 97

1628 LE  HOORN

Tel: +31 (0)6 54 31 40 79

Web: https://vitacosmetics.nl

E: info@vitacosmetics.nl

K.v.K.: 57914419

BTW-nr: NL187487200B01